HEM
FÖRENINGEN
KAFÉ
KONSTHALL
GALLERI
BUTIK
Kontoret är öppet mån-fre 10-17. Kafé öppet måndag-söndag 12-16. Konsthall öppen tisdag-söndag 12-16. Tel. 08-7511188
 
FÖRENINGEN
  Följ oss!      
 

Husby Konst & Hantverksförening är en ideell förening med inriktning på konst, hantverk och kultur. Som medlem i föreningen stödjer du den verksamhet som vi bedriver. Föreningen är politiskt och religiöst obunden.

Medlem
I medlemskapet ingår att medverka i det arbete som krävs för att driva föreningen, utifrån vars och ens förmåga antingen genom styrelsearbete eller genom att arbeta i någon av arbetsgrupperna eller genom att vara utställnings eller kafévärd vid två tillfällen per år, under helger. Ideella insatser behövs även vid de olika större arrangeangen under året.

Vad får du som medlem?
Du blir delaktig i en gemenskap med andra människor som liksom du älskar konst och hantverk, som utövare eller betraktare. Du blir bjuden på två medlemsfester varje år. Du är med i föreningens konstlotteri.
Du har möjlighet att ställa ut dina verk dels i Galleri Husby Gård samt under medlemsutställningen i Husby konsthall. Du får rabatt i kafét och du kan hyra in dig per timme i någon av våra verkstäder.

Stipendium
Som medlem kan du söka föreningens stipendium på 10.000 kronor för ett konstprojekt eller förkovran i valfri konstnärlig inriktning. Stipendiet skall redovisas inför föreningens medlemmar på valfritt sätt efter avslutat projekt.

Butik
Som medlem kan du sälja dina alster och verk i vår hantverksbutik. Föreningen tar 10% i provision. Läs mer här intill om reglerna.

 
Stadgar >>
 
Verksamhetsplan >>
 
Verksamhetsberättelse >>

 

 

 

 

 

Medlemsansökan >>
 
Bankgiro: 632-5849

 

 

 

 

 

 

Stipendieansökan >>

 

Butik >>

Styrelse
styrelsen@husbygard.nu

Ordförande:
Rolf S Nielsen

Kassör:
Francina Dalmulder-Larsson

Sekreterare:


Ledamöter:
Rohi Kohandani
Haben Berhe
Duraid Al Khamisi

Suppleanter:
Ari Karim,
Milen Sedighdotter,
Matilda Flodmark

 
© HUSBY KONST & HANTVERKSFÖRENING 2005-2024