w t u
y r q y
 
   

Impressionism Aktivism
Husbys fasader och däremellan
19.2 - 1.3 2015

Husbys fasader är mer än bara färg, betong och fönster, de bär mening och förmedlar den urbana platsens politik och historia. Med utgångspunkt i det impressionistiska landskapsmåleriet har Husbys arkitektur undersökts av en löst sammanhållen grupp av konstnärer, skolungdomar och deltagare på en målarkurs som genomfört en konstnärlig dokumentation av fasaderna och den transformation området genomgår.

Vad betydde färgsättningen i den tid den skapades och varför försvinner den? När Husby byggdes var det med höga ambitioner för utformningen av offentlig service och lägenheter. Husby var ett av de sista större bostadsområden som tillkom under 60- och 70-talets byggboom. Man hade tagit lärdom av processerna kring tidigare områden och anpassade husen till naturen, gjorde lägre femvåningshus med intima innergårdar och varierade färger på fasaderna.

Färgsättningen gjordes av konstnären Folke Romell. Blått, gult, rött och grönt var baser som kombinerades med detaljfärger på balkonger och dörrar. Byggprocessen är känd för att ha varit välorganiserad och de som flyttade till området kom till en färdig stadsdel med dagis, skolor, post och affärer på plats. Nu renoveras området och processen har varit kantad av konflikter. Boende i området har kämpat mot både bostadsbolag och stadsplanerare och förhindrat rivningar och renoveringar som skulle medföra stora förändringar av området och höga hyreshöjningar.

På utställningen i Husby konsthall visas ett par av de målningar som gjorts under en målarkurs på Husby Gård där deltagarna målat av fasader och platser runt om i Husby. Elever i årskurs nio på Husbygårdsskolan har sammanställt ett bildspel med fotografier de tagit i samband med en workshop om Husbys arkitekturhistoria.

Deltagande konstnärer: Eva Arnqvist, Filippa Arrias, Lisa Torell>> och Johanna Gustafsson Fürst>>.

Eva Arnqvist arbeten är grundliga kartläggningar, detektivarbeten som söker att greppa en samtid. Av vem och hur formas vår tids berättelser och värden? Utgångspunkten för Evas arbete i Husby är bilden, den tvådimensionella ytans betydelse för vår förståelse av plats.Vad berättar egentligen visionsbilderna framtagna för Husby om framtiden? Vad ser vi inte? I sitt arbete söker Eva efter spår och fragment för att komplicera en bild som idag i stor utsträckning tas för både transparent och självklar.

Filippa Arrias arbetar främst med måleriet som uttrycksmedel. Genom sitt konstnärskap visualiserar hon sitt intresse för relationen mellan fiktion och verklighet och hur dessa aspekter formulerar varandra i ömsesidig växelverkan. Hur sammanblandningen av dessa skapar nya antaganden. Impressionisternas handling att gå ut från ateljén, måla staden och skildra vardagen innebar ett förädlande som även i dag kan ses som en politisk handling.


 

Johanna Gustafsson Fürst arbetar i en mängd medier och har haft olika verksamheter i Husby sedan 2008. Bland annat var hon med och startade Kista Teater 2009. Hon är upptagen av situationer i vardagsliv och samhälle där estetik, ideologi, politik och samhällsplanering kollapsar och där det inte finns system som bär de komplicerade processerna, tillexempel frågan om renoveringen av Husby. I arbetet som pågått sedan 2012 skapas ett fragmenterat minnesobjekt över en annan tid och sätt att tänka samhälle, vardag och individ.

Lisa Torells konstnärskap är en lång undersökning av relationen mellan plats, språk och identitet i förståelse till hur uppfattning skapas. Samhället är drivkraften i hennes praktik där själva platsen förhåller sig till sociologi, arkitektur, estetik och kommunikation. Material, idé och metod byggs upp om och om igen, växelvis i dialog genom närvaro och research - inför varje nytt sammanhang.
För utställningen Impressionism Aktivism arbetar hon med hantverket, reliefen i betongen som ingår i Husbys karaktär. I en performativ process i skala 1:1 utforskas platsen på platsen med kroppen, kameran, bilden och materialet.

Projektet har genomförst med stöd av DSV, Data och Systemvetenskap på Stockholms Universitet i Kista, Innovativ Kultur och Vivaldi AB.

       
 
Info för utställare >>